Venturi Injektor 3/4"
Popularno

Venturi Injektor 3/4"

Venturi Injektor 3/4"
Venturi Injektor 3/4" Venturi Injektor 3/4" Venturi Injektor 3/4" Venturi Injektor 3/4" Venturi Injektor 3/4"
Broj artikla: 3078
Stanje: Isporuka u 24h
Cena:2,790 Din

Količina:  

Postavi Pitanje

Ime:
Email:


Pitanje: Note: HTML nije preveden!

Venturi injektor 3/4" se koristi za doziranje rastvorljivih mineralnih đubriva kroz sistem za navodnjavanje. Na taj način se olakšava sam postupak đubrenja, jer se puštanjem u rad sistema za navodnjavanje ujedno obavlja i đubrenje, a što je još važnije, instalacijom venturi uređaja za prihranu povećava se stepen iskorišćenja hranljivih elemenata iz samih đubriva.

Venturi injektor 3/4" sastoji se od venturijeve cevi od 3/4" i usisnog creva sa ventilom kroz koje se đubrivo upušta u sistem.

Način funkcionisanja i povezivanja venturi injektora:

Venturijeva cev se povezuje na dovodno ili razvodno crevo sistema za navodnjavanje. U delu gde je venturijeva cev uža nalazi se priključak sa providnim crevom koje se uranja u tank (rezervoar, bure, kofu, ili sl.) sa rastvorenim mineralnim đubrivom. Kroz to crevo se djubrivo iz tanka polako izvlači i upušta u sistem za navodnjavanje. Voda iz sistema za navodnjavanje ulazi u venturijevu cev. U prvom delu je širi deo veturijeve cevi, a odmah nakon šireg dela javlja se naglo suženje cevi. Pritisak u širem delu cevi je veći, a ulaskom vode u užu cev pritisak se naglo smanjuje. Na bazi te razlike pritiska, kroz usko providno crevo koje je uronjeno u tank sa djubrivom izvlači se rastvoreno djubrivo i upušta se dalje u sistem za navodnjavanje. Na priključku providnog creva nalazi se nepovratni ventil koji sprečava da se djubrivo ili voda vraćaju nazad u tank.

Venturi injektor od 3/4" koristi se u sistemima za navodnjavanje koji imaju proticaj do 2300 l/h.

Napomena: Važno je da ventil na venturiju u početku zalivanja bude zatvoren, a da se pred kraj zalivanja otvori kako bi se djubrivo dalo zemljištu pred kraj zalivanja. Na taj način se minimizira ispiranje djubriva iz zemljista, tako da sve što se doda ostaje u zoni korenovog sistema.