BioSupstrat (Coco Coir) Blok 75L
Popularno

BioSupstrat (Coco Coir) Blok 75L

BioSupstrat (Coco Coir) Blok 75L
BioSupstrat (Coco Coir) Blok 75L BioSupstrat (Coco Coir) Blok 75L
Broj artikla: 1500
Stanje: Isporuka u 24h
Cena:858 Din


10 ili više 804 Din
100 ili više 630 Din
Količina:  

Postavi Pitanje

Ime:
Email:


Pitanje: Note: HTML nije preveden!

BioSupstrat (Coco Coir) Blok je komercijalni naziv proizvoda od Kokosovog Treseta i predstavlja u potpunosti organski supstrat dobijen usitnjavanjem kokosove ljuske, odvajanjem kokosovih vlakana, i sušenjem dobijenog treseta. 

Blok je kompresovan pod visokim pritiskom i njegova masa je 4,5 - 5 kg.Dodavanjem 15 - 20 L vode, dobija se oko 75L supstrata kokosovog treseta spremnog za setvu, sadnju i/ili mešanje sa drugim supstratima.

Korišćenjem kokosovog treseta eliminiše se negativan uticaj supstrata na životnu sredinu, smanjuje se primena đubriva, i smanjuje se potrošnja odnosno korišćenje vode. 

Kokosov Treset (u svetu poznat kao coco peat ili coco coir) predstavlja u potpunosti organski supstrat koji nije štetan po okruženje i koji je ustvari mešavina finog kokosovog treseta i kokosovih vlakana dobijenih ekstrahovanih iz kokosove ljuske.

Ispitivanja su dokazala da je kokosov treset znatno efikasniji, ekonomičniji i dugotrajniji proizvod od ostalih supstrata. Pored toga,predstavlja i veoma dobru alternativu što se tiče očuvanja okruženja i životne sredine jer dolazi iz održivih i obnovljivih izvora.

Kokosov treset poseduje inzvanrednu moć upijanja,visok kapacitet zadržavanja vode (čak do 1000% ), što doprinosi tome da se nutritijenti znatno duže zadržavaju u zoni korena, a to podrazumeva i ređe zalivanje.

Kokosova vlakna unutar mešavine poboljšavaju odnos vazduha i vode što omogućava veću dostupnost kisenoika korenovom sistemu, a samim tim doprinose ranijem (bržem) i snažnijem rastu korena što opet više nego pozitivno utiče na finalne prinose.

Visoka apsorpcija vode bez gubitka aeracije doprinosi stabilnom nivou pH, tako da se i nutritijenti bolje usvajaju.

Kokosova vlakna odlikuje vrednost pH od 5.5 do 6.8, tako da sa stanovišta pristupačnosti makro i mikroelemenata nema potrebe vršiti bilo kakve korekcije.

Ovaj organski materijal karakterišu veoma dobre osobine vezane za visoku poroznost (94-96% Vol.), vazdušni kapacitet (10-12% Vol.), visok kapacitet razmenjivosti katjona, slabije sleganje tokom proizvodnog ciklusa i izuzetno visok kapacitet držanja vode.

Kokosov Treset se pokazao kao odličan supstrat i za mešanje sa bilo kojim drugim supstratima.

Najtraženiji je kod uzgajivanja kultura bez zemlje, u plastenicima (najčešće paradajz, krastavac, paprika itd) i hidroponskom uzgajanju.

Kokosov Treset se učestalo koristi u profesionalnim rasadnicima, hortikulturi, baštama tržnih centara, povrtarstvu, voćarstvukao i u pripremi travnjaka i ostalih zelenih površina.

BioSupstrat od kokosovih vlakana je izbor hortokulturista širom sveta. Sve češće zamenjuje treset u supstratima za gajenje.

Kako bi se pospešilo zadržavanje vode, BioSupstrat se može pomešati sa 20% (a i više po potrebi) Perlita.

Kokosova vlakna (Coco Coir) su neutralni supstrat, nemaju nikakve hranljive elemente u sebi i biljke moraju biti zalivane rastvorom vode i vodotopivih ili tečnih đubriva.

BioSupstrat Blok je težak oko 3kg i dodavanjem 20-35L vode od nje nastaje oko 75L supstrata.

BioSupstrat je kompresovan i dodavanjem vode narasta i do 10 puta!

Tagovi: Coco blok, 75L