Refraktometar ATC 0-90 Brix
Popularno

Refraktometar ATC 0-90 Brix

Refraktometar ATC 0-90 Brix
Refraktometar ATC 0-90 Brix Refraktometar ATC 0-90 Brix Refraktometar ATC 0-90 Brix Refraktometar ATC 0-90 Brix
Broj artikla: 0465
Stanje: Isporuka u 24h
5,850 Din
Cena:4,680 Din

Količina:  

Postavi Pitanje

Ime:
Email:


Pitanje: Note: HTML nije preveden!

Refraktometar ATC 0-90 je optički merni instrument pomoću kojeg se vrši određivanje sadržaja šećera (suve materije) u različitim vrstama rastvora. Može se koristiti kako u industriji tako i u poljoprivredi.

Refraktometar ATC 0-90 najčešće se koristi u situacijama kada je potrebno odrediti nivo suve materije u više različitih rastvora (kako onih sa niskim procentom tako i onih sa srednjim i visokim procentom suve materije). Ovaj refraktometar pokazuje vrednosti u jedinicama Brix-a: 1%Brix-a = 1% Šećera.

Uputstvo za korišćenje:

Podići plastično okno sa stakla refraktometra i nakapati nekoliko kapi rastvora (soka) na površinu stakla. Spustiti plastično okno tako da ispod ne ostanu mehurići vazduha. Okular refraktometra prisloniti na oko, gledati kroz okular u pravcu izvora svetlosti i očitati vrednost predstavljenu na skali sa podeocima. Vrednost koja se očitava je jasno uočljiva (podeok na kojem se prelama svetlost je vrednost koju je potrebno očitati).

Refraktometar ATC 0-90 se kalibriše destilovanom vodom tako što se vrednost na skali sa podeocima podešava na 0. Kalibracija je veoma jednostavna, a uz svaki kupljeni merač dobija se i uputstvo za korišćenje i uputstvo za kalibraciju.