Milwaukee

Odaberite:

Prikaz: Lista / Tabela
Prikaži:
Poređaj po:
Mi 306 Merač i Data Loger za EC/TDS/NaCl/Temp.
Milwaukee Mi 306 predstavlja prenosivi Merač i Data Logger za EC, TDS, NaCl i Temperaturu. Najveća prednost ovog merača je opcija za automatsko određivanje opsega pri kojoj uređaj sam određuje opseg i prikazuje najvišu moguću rezoluciju. Opcijom HOLD na displeju je moguće automatski prikazati izmerenu vrednost nakon njene stabilizacije. Uređaj..
69,996 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi 415 - Turbidimetar Milwaukee
Milwaukee MI415 - Turbidimetar predstavlja merni instrument kojim se vrši merenje nivoa mutnoće kod različitih vrsta tečnosti. Mutnoća se odnosi na koncentraciju nerastvorenih i suspendovanih čestica u tečnostima, i predstavlja meru prozirnosti uzorka. Kod prenosnih objekata za vodu, mutnoća predstavlja dobar indikator..
95,220 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi 455 - Merač Ukupnog i Slobodnog SO2 u Vinu Milwaukee
Mi 455 je jednostavan mikroprocesorski uređaj za titraciju kojom se određuje slobodan i ukupni sumpor-dioksid u procesu pravljenja vina. Ovaj vispokoprofesionalni titracioni uređaj će vam dati tačna očitavanja u rasponu od 0-400 ppm. Instrument dolazi sa reprogramiranom analitčkom metodom za određivanje slobodnog i ukupnog sumpor-dioksida u uz..
103,560 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi 456 - Merač Ukupne Titrativne Kiselosti u Vinu Milwaukee
Mi 456 Merač Ukupne Titrativne Kiselosti u Vinu - Milwaukee je jednostavan mikroprocesorski uređaj za mini titraciju kojom se određuje titrativna ukupna kiselost u procesu pravljenja vina. Uređaj direktno očitava vrednosti u g/L vinske kiseline u rasponu od 0,0 – 25,0 g/L. Instrument funkcioniše po reprogramiranoj analitčkoj metod..
103,560 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Milwaukee MP810 Pumpa Za Doziranje
Milwaukee MP810 Dozirna pumpa za Milwaukee MC122. Pomoću pumpe i kontrolera MC122 direktno dozirate količinu korektora pH vrednosti. Uspešno se koriste u hidroponskim sistemima, akvarijumima i rezervoarima koji imaju potrebu za regulisanjem pH vrednosti.  Nakon što ste odabrali pH vrednost na kojoj želite da Vam bude hidroponski sistem,&nbs..
9,420 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Milwaukee pH Kontroler MC720
Milwaukee pH Kontroler MC720 čine Milwaukee pH MC122 kontroler i pumpa MP810. Ovaj kit omogućava potpuno automatizovanu kontrolu pH vrednosti u hidroponskim sistemima i rezervoarima mešavinom za zalivanje. Mali i precizni proticaj pumpe omogućava održavanje idealne pH vrednosti u rezervoaru. Nakon izabrane pH vrednoti između 5.5pH  i 9..
28,740 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW102E - Cheese pH Merač za Sir - Milwaukee
Milwaukee MW102 sa Ma920B/1 Elektrodom za merenje pH vrednosti sira vrhunski merač poslednje generacije Milwaukee proizvođača. Kvalitet sira, ukus i tekstura rezultat su pomnog praćenja pH vrednosti i temperature tokom procesa pravljenja sira kao i ostalih mlečnih prerađevina. Ispravna pH vrednost u uzorku garant je kvaliteta finalnog pro..
36,960 Din

Stanje: Isporuka u 24h
pH600 pH Merač Milwaukee
Milwaukee pH Merač pH600 namenjem je merenju “kiselosti”, odnosno pH vrednosti. Koristi se za kontrolu kvaliteta zemljišta, vode, različitih rastvora ili supstrata. Svoju primenu pronalazi u: hidroponskom gajenju biljaka, hortikulturi, poljoprivredi, ribarstvu, industriji, kontroli kvaliteta vode u bazenima, i td.   VAŽNO: Uz merač ..
4,560 Din

Stanje: Isporuka u 24h
CD611 EC Merač Milwaukee
EC Merač CD611 pripada seriji mernih instrumenata renomiranog svetskog proizvođača "Milwaukee", a predstavlja ručni merač elektro-provodljivosti (EC) različitih vrsta rastvora. Merenje električne provodljivosti je jedan od načina da se proveri količina soli ili rastvorenih materija u sredini koja se analizira. Nivo elektroprovodljivosti određenog r..
4,560 Din

Stanje: Isporuka u 24h
pH55 Merač Milwaukee
Milwaukee pH Merač pH55 je namenjem merenju “kiselosti”, odnosno pH vrednosti. Koristi se za kontrolu kvaliteta zemljišta, vode, različitih rastvora ili supstrata. Svoju primenu pronalazi u: hidroponskom gajenju biljaka, hortikulturi, poljoprivredi, ribarstvu, industriji, kontroli kvaliteta vode u bazenima, i td. VAŽNO: Uz merač pH55 Milwau..
6,597 Din

Stanje: Isporuka u 24h
pH56 pH Merač Milwaukee
Milwaukee pH Merač pH56 je namenjem merenju “kiselosti”, odnosno pH vrednosti. Koristi se za kontrolu kvaliteta zemljišta, vode, različitih rastvora ili supstrata. Svoju primenu pronalazi u: hidroponskom gajenju biljaka, hortikulturi, poljoprivredi, ribarstvu, industriji, kontroli kvaliteta vode u bazenima, i td. VAŽNO: Uz merač pH56 Milwau..
13,398 Din

Stanje: Isporuka u 24h
EC59 EC/TDS/Temp Merač Milwaukee
Milwaukee EC/TDS/Temp Merač EC59 je instrument namenjen merenju elektro-provodljivosti (EC), sadržaja ukupno rastvorenih soli (TDS), i temperature (T) u različitim vrstama rastvora. Elektro-provodljivost određenog rastvora predstavlja se kao EC vrednost, najčešće se izražava u milisimensima ili u mirkosimesima po centimetru. Vrednost elektro-provod..
6,597 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MA871 Digitalni Refraktometar MA871 (0-85 Brix) Milwaukee
Milwaukee refraktometri su veoma jednostavni za upotrebu: jednostavno stavite jednu kap uzorka na prizmu i odmah se očitavaju rezultati na displeju! Milwaukee Refraktometar 0-85 Brix je precizan optički instrument koji radi po principu prelamanja svetlosti tečnosti, a služi za utvrđivanje sadržaja rastvorljivih..
22,497 Din

Stanje: Isporuka u 24h
pH58 Merač Milwaukee
Merač pH 58 Milwaukee predstavlja ručni merač pH vrednosti, ORP vrednosti i temperature. Koristi se za kontrolu kvaliteta zemljišta, vode, različitih rastvora ili supstrata. Svoju primenu pronalazi u hidroponskom uzgoju biljaka, hortikulturi, poljoprivredi, ribarstvu, industriji, laboratorijama, kontroli kvaliteta vode u bazenima i drugim rezervoar..
24,360 Din

Stanje: Stiže uskoro!
EC60 EC/TDS/Temp Merač Milwaukee
Milwaukee EC/TDS/Temp Merač EC60 je instrument namenjen merenju elektro-provodljivosti (EC), sadržaja ukupno rastvorenih soli (TDS), i temperature (T) u različitim vrstama rastvora. Elektro-provodljivost određenog rastvora predstavlja se kao EC vrednost, najčešće se izražava u milisimensima i mirkosimesima. Vredno..
6,597 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi 5560 - Komplet
MI 5560 predstavlja komplet dva Milwaukee merača. Sastoji se od merača Milwaukee pH55 i Milwaukee EC/TDS/Temp EC60. Komplet dobijate u koferčiću, sa uputstvima za upotrebu na srpskom i engleskom jeziku. Dobijate i Milwaukee pH Pufere pH 4.01 i pH 7.01, kao i EC 12880 μS/cm Pufer. Kupovinom kompleta pravite uštedu u odnosu na pojedinačne proizvode! ..
12,480 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW100 pH Merač Milwaukee
Milwaukee pH Merač MW100 pripada najnovijoj serija pH merača renomiranog proizvođača Milwaukee. Modernog je dizajna, precizan i lak za korišćenje. Jednostavan i ergonomski dizajniran predstavlja idealni ph metar za one koji zahtevaju brza i pouzdana merenja. VAŽNO: Uz merač MW100 pH Milwaukee  obavezno morate koristi&..
12,480 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW101 pH Merač Milwaukee
Milwaukee pH Merač MW101 je proizvod iz najnovije serije pH merača renomiranog proizvođača Milwaukee.  VAŽNO: Uz merač MW101 pH Milwaukee  obavezno morate koristi  Rastvor za čuvanje PH i ORP elektrode MA9015 i Rastvor za čišćenje elektrode MA9016, radi pravilnog održavanja merača i dužeg veka trajanj..
16,980 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW101-E SOIL pH Merač za Zemljište - Milwaukee
MW101-E SOIL je najnoviji merni instrument kompanije Milwaukee Ltd. namenjen određivanju pH vrednosti zemljišta. Opremljen je visoko kvalitetnom Sodnom (MA918B/1), specijalizovanom za ispitivanje pH vrednosti svih vrsta zemljišta (u unutrašnjosti Sonde može se primetiti vrhunski dizajn i novo inženjersko rešenje referentne i merne elektrode koje su..
29,940 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW102 pH Merač Milwaukee
pH Merač MW 102 je merni instrument koji se koristi za određivanje pH vrednosti različitih vrsta rastvora, a karakteriše ga visoka preciznost i apsolutna pouzdanost u merenju. Pored merenja pH vrednosti, pomoću ovog uređaja automatski se može odrediti i temperatura ispitivanog rastvora. Opremljen je sa dve sonde: Sonda za određivanje pH vredno..
24,660 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW 102 E - Cheese pH Merač za Sir
Milwaukee MW102 sa Ma920B/1 Elektrodom za merenje pH sira vrhunski merač poslednje generacije Milwaukee proizvođača. Ovaj merač svoju primenu nalazi u mlekarskoj industriji. Takođe sa lakoćom ga koriste mali proizvođači, posebno pri organskoj proizvodnji sira, mleka i mlečnih prerađevina. MW 102 E - Cheese koristi se za određivanje n..
36,960 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW 102 pH Merač za Meso
Milwaukee MW102 sa Ma920B/1 Elektrodom za merenje pH mesa vrhunski merač poslednje generacije Milwaukee proizvođača. Najpogodniji je za velike mesne i prerađivačke industrije. Koristi se za određivanje nivoa pH vrednosti u mesu i mesnim prerađevinama. Poznato je da nivo pH vrednosti u mesu varira i do 24 časa nakon klanja, kao i da varira..
34,200 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi150 pH Merač Milwaukee
Milwaukee pH Merač Mi150 – spada u red visoko kvalitetnih mernih instrumenata (sa specijalnim mikro-procesorom) renomirane kompanije “Milwaukee”.  Koristi se u slučajevima kada je neophodno veoma precizno odrediti pH vrednost određenih rastvora. Opremljen je sa dve sonde: visoko kvalitetnom pH sondom (MA917B/1), i sondom za merenje t..
52,980 Din

Stanje: Isporuka u 2-3 nedelje
MW302 EC Merač Milwaukee
Milwaukee EC Merač MW302 je instrument namenjen merenju nivoa elektro-provodljivosti (EC) različitih vrsta rastvora. Što je viša elektro-provodljivost tj. EC vrednost, to znači da je prisutna veća koncentracija soli u rastvoru. Ovaj proizvod pripada seriji Portable EC mernih instrumenata renomiranog svetskog proizvođača "Milwaukee". Namenjen..
12,480 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi404 Merač Ukupnog i Slobodnog Hlora Milwaukee
Milwaukee Merač Ukupnog i Slobodnog Hlora Mi404 je proizvod iz široke palete proizvoda renomiranog proizvođača Milwaukee. Uređaji za merenje količine slobodnog i ukupnog hlora koriste se u različite svrhe, pa tako njihovu primenu nalazimo u bazenskim tretmanima, vode za čišćenje domaćinstva, aditiva za mašinsko pranje sudova i ostalih pro..
36,420 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi405 Merač za Amonijak
Mi405 Merač za Amonijak - "Kolorimetar" - omogućava Vam direktna očitavanja sadržaja amonijaka (NH3-N) u mg/l. Sadržaj amonijaka u akvarijumima i ribnjacima praktično je neophodno poznavati, kako ne bi došlo do ozbiljnih posledica po živi svet u njima. Amonijak je visoko rastvorljiv u vodi i veoma je toksičan za ribe. Vlasnici ribnjaka moraju ..
39,600 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi407 Merač za Amonijak (niskog opsega)
Mi407 Merač za Amonijak niskog opsega - "Kolorimetar" - omogućava Vam direktna očitavanja sadržaja amonijaka (NH3-N) u mg/l. Sadržaj amonijaka u akvarijumima i ribnjacima praktično je neophodno poznavati, kako ne bi došlo do ozbiljnih posledica po živi svet u njima. Amonijak je visoko rastvorljiv u vodi i veoma je toksičan za ribe. Vlasni..
36,480 Din

Stanje: Isporuka u 2-3 nedelje
MW500 - ORP Merač Milwaukee
Milwaukee MW500 ORP Merač - je merni instrument namenjen za određivanje oksido-redukcionog potencijala (ORP). Poseduje veoma brz mikro-procesor, jednostavan je za upotrebu i lako se održava. ORP vrednosti vode ili različitih vrsta rastvora se najčešće ispituju u prehrambenoj industriji i kod različitih tretmana vode. Ova..
17,940 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW600 Merač Rastvorenog Kiseonika Milwaukee
Milwaukee MW600 - Merač Rastvorenog Kiseonika je ručni i ergonomski veoma kvalitetan merač sa brzim mikro procesorom. Idealan je za sve one kojima su potrebni brzi i pouzdani rezultati merenja. Ovaj merač poseduje polarografičku sondu i namenjen je za određivanje rastvorenog kiseonika u različitim rastvorima/tešnostima. Može se koristiti u edukacio..
39,840 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW700 Lux Metar Milwaukee
Milwaukee Lux Metar MW700 namenjen je merenju osvetljenosti prostorije. Ovo je proizvod modernog dizajna, sa čitljivim LED ekranom i ergonomskim oblikom. Prenosiv je i namenjen je merenju od 0 do 50000 Lux (prosečno unutrašnje osvetljenje se kreće od 100 do 1000 Lux-a, a prosečna spoljna sunčeva osvetljenost oko 50000Lux-a). Svetlo je..
13,800 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW802 Merač pH/EC/TDS Milwaukee
Milwaukee Merač pH/EC/TDS MW802 je multifunkcionalni uređaj za merenje pH vrednosti, EC vrednosti i TDS vrednosti različitih vrsta rastvora. Opremljen je sa jednom sondom (SE600) koja poseduje mogućnost određivanja svih navedenih parametara. Pripada seriji multifunkcionalnih mernih instrumenata renomirane kompanije Milwaukee. Sonda podleže garan..
28,740 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi806 Merač pH/EC/TDS/Temp Milwaukee
Milwaukee Merač pH/EC/TDS/Temp Mi806  je multifunkcionalni uređaj za merenje pH vrednosti (kiselosti), EC vrednosti (elektro-provodljivosti), TDS vrednosti (koncentracije ukupno rastvorljivih soli), i Temperature različitih vrsta rastvora. Opremljen je sa jednom, visoko kvalitetnom sondom (MA851D/1), koja poseduje..
51,984 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MC110 pH Monitor Milwaukee
Milwaukee pH Monitor MC110 predstavlja uređaj za kontinuirano automatsko praćenje pH vrednosti rastvora posredstvom elektroda. Poseduje mogućnost praćenja pH iznad ili ispod određene granice jednostavnim klikom na taster uređaja. Ukoliko dođe do narušavanja parametra pH u izabranoj opciji praćenja parametra, ovaj uređaj aktivi..
12,984 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MC122 pH Monitor Milwaukee
Milwaukee pH Monitor MC122 predstavlja uređaj za kontinuirano automatsko praćenje pH vrednosti rastvora posredstvom elektroda. Poseduje odabira praćenja pH vrednosti iznad ili ispod određene granice jednostavnim klikom na taster uređaja. Glavna razlika u odnosu na model MC 110 predstavlja mogućnost da, ukoliko dođe do narušavanja&..
20,400 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MC310 EC Monitor Milwaukee
Milwaukee EC Monitor MC310 je instrument namenjen merenju i konstantnom monitoringu nivoa elektro-provodljivosti (EC) u različitim vrstama rastvora. Viša elektro-provodljivost tj. EC vrednost određenog rastvora upućuje na višu koncentraciju soli u tom rastvoru. Ovaj proizvod pripada seriji EC mernih instrumen..
13,470 Din

Stanje: Isporuka u 24h