EC/TDS Merači

Prikaz: Lista / Tabela
Prikaži:
Poređaj po:
Mini EC Tester
Mini EC Tester predstavlja ručni merač elektro-provodljivosti (EC) različitih vrsta rastvora. Merenje električne provodljivosti je jedan od načina da se proveri količina soli ili rastvorenih materija u sredini koja se analizira. Nivo elektro-provodljivosti određenog rastvora predstavlja nivo koncentracije rastvorenih soli u rastvoru. Rastvori sa ve..
3,495 Din 2,994 Din

Stanje: Isporuka u 24h
CD611 EC Merač Milwaukee
EC Merač CD611 pripada seriji mernih instrumenata renomiranog svetskog proizvođača "Milwaukee", a predstavlja ručni merač elektro-provodljivosti (EC) različitih vrsta rastvora. Merenje električne provodljivosti je jedan od načina da se proveri količina soli ili rastvorenih materija u sredini koja se analizira. Nivo elektroprovodljivosti određenog r..
4,560 Din

Stanje: Isporuka u 24h
C65 Low Range EC Metar Milwaukee
Vodootporni EC Metar C65 je merni instrument namenjen određivanju električnog konduktiviteta (EC) različitih vrsta rastvora. EC vrednost odnosno električna provodljivost rastvora je indirektni pokazatelj količine soli prisutnih u vodi tj. određenom rastvoru. Što je viša vrednost elektro-provodljivosti to znači da je u vodi prisutna veća količina ra..
9,384 Din

Stanje: Isporuka u 24h
EC59 EC/TDS/Temp Merač Milwaukee
Milwaukee EC/TDS/Temp Merač EC59 je instrument namenjen merenju elektro-provodljivosti (EC), sadržaja ukupno rastvorenih soli (TDS), i temperature (T) u različitim vrstama rastvora. Elektro-provodljivost određenog rastvora predstavlja se kao EC vrednost, najčešće se izražava u milisimensima ili u mirkosimesima po centimetru. Vrednost elektro-provod..
6,597 Din

Stanje: Isporuka u 24h
HM Digital - EC Merač
HM Digital - EC Merač sa vodootpornim magnetnim kućištem je merni instrument iz najnovije serije EC merača renomiranog svetskog proizvođača HM Digital AquaPro. Ovaj digitalni merač namenjen je određivanju EC vrednosti u različitim vrstama rastvora, i veoma je jednostavan za korišćenje. EC vrednost određenog ratvora tj. njegova elektro-provodljiv..
5,480 Din

Stanje: Isporuka u 2-3 dana
EC60 EC/TDS/Temp Merač Milwaukee
Milwaukee EC/TDS/Temp Merač EC60 je instrument namenjen merenju elektro-provodljivosti (EC), sadržaja ukupno rastvorenih soli (TDS), i temperature (T) u različitim vrstama rastvora. Elektro-provodljivost određenog rastvora predstavlja se kao EC vrednost, najčešće se izražava u milisimensima i mirkosimesima. Vredno..
6,597 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi 5560 - Komplet
MI 5560 predstavlja komplet dva Milwaukee merača. Sastoji se od merača Milwaukee pH55 i Milwaukee EC/TDS/Temp EC60. Komplet dobijate u koferčiću, sa uputstvima za upotrebu na srpskom i engleskom jeziku. Dobijate i Milwaukee pH Pufere pH 4.01 i pH 7.01, kao i EC 12880 μS/cm Pufer. Kupovinom kompleta pravite uštedu u odnosu na pojedinačne proizvode! ..
12,480 Din

Stanje: Isporuka u 24h
PH/EC Monitor
PH/EC Monitor je proizvod 2 u jedan - koristi se za konstantno merenje pH i EC vrednosti rastvora. Najčešće se koristi kod hidroponskih rastvora, a takođe radi i u morskim akvarijumima. Monitor radi i na baterije i na adapter, tako da se može po potrebi i prenositi. Pri merenju elektrode bi trebalo razdvojiti da nisu jedna blizu druge..
9,900 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW302 EC Merač Milwaukee
Milwaukee EC Merač MW302 je instrument namenjen merenju nivoa elektro-provodljivosti (EC) različitih vrsta rastvora. Što je viša elektro-provodljivost tj. EC vrednost, to znači da je prisutna veća koncentracija soli u rastvoru. Ovaj proizvod pripada seriji Portable EC mernih instrumenata renomiranog svetskog proizvođača "Milwaukee". Namenjen..
12,480 Din

Stanje: Isporuka u 2-3 nedelje
Ekstraktor vode iz zemljišta SSAT
Ekstraktor vode iz zemljišta je proizvod kalifornijske kompanije Irrometer Company, Inc. Ovaj ekstraktor se pre svega koristi radi lakšeg određivanja EC vrednosti zemljišta. Za razliku od EC Merača sa ubodnim sondama za zemljište ovaj ekstraktor je daleko jeftiniji, a pouzdanost dobijenih rezultata je veoma velika. Preporučljivo je d..
5,790 Din

Stanje: Isporuka u 24h
MW802 Merač pH/EC/TDS Milwaukee
Milwaukee Merač pH/EC/TDS MW802 je multifunkcionalni uređaj za merenje pH vrednosti, EC vrednosti i TDS vrednosti različitih vrsta rastvora. Opremljen je sa jednom sondom (SE600) koja poseduje mogućnost određivanja svih navedenih parametara. Pripada seriji multifunkcionalnih mernih instrumenata renomirane kompanije Milwaukee. Sonda podleže garan..
28,740 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Mi806 Merač pH/EC/TDS/Temp Milwaukee
Milwaukee Merač pH/EC/TDS/Temp Mi806  je multifunkcionalni uređaj za merenje pH vrednosti (kiselosti), EC vrednosti (elektro-provodljivosti), TDS vrednosti (koncentracije ukupno rastvorljivih soli), i Temperature različitih vrsta rastvora. Opremljen je sa jednom, visoko kvalitetnom sondom (MA851D/1), koja poseduje..
51,984 Din

Stanje: Isporuka u 24h
HM Digital - EC/TDS/TEMP Merač
HM Digital - EC/TDS/TEMP Merač meri EC,TDS  i temperaturne vrednosti. EC i TDS meri na tri skale (KCl, NaCl i 442), dok temperaturu vode meri u °C i °F. Merač je potpuno digitalan i fabrički kalibrisan sa 1413 µS/cm. Potrebno ga je kalibrisati svakih 6 meseci. HM Digital - EC/TDS/TEMP Merač je veoma precizan merni instrument i ko..
9,984 Din

Stanje: Isporuka u 2-3 dana
MC310 EC Monitor Milwaukee
Milwaukee EC Monitor MC310 je instrument namenjen merenju i konstantnom monitoringu nivoa elektro-provodljivosti (EC) u različitim vrstama rastvora. Viša elektro-provodljivost tj. EC vrednost određenog rastvora upućuje na višu koncentraciju soli u tom rastvoru. Ovaj proizvod pripada seriji EC mernih instrumen..
13,470 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Merač EC/TDS Ekonomik
Merač EC/TDS Ekonomik je istovremeno vrlo pouzdan i ekonomičan ručni merni instrument. Pomoću ovog Merača može se određivati EC vrednost različitih vrsta rastvora, a nejčešću primenu pronalazi u hidroponskom načinu gajenja biljaka. Rezultate merenja iskazuje u mikrosimensima po centimetru (µS/cm) - za EC vrednosti, ili u jedinicama p..
2,640 Din

Stanje: Isporuka u 2-3 nedelje
TDS Merač - Ekonomik
Visoko precizni TDS merač, jednostavan za korišćenje. Kalibriše se na jednu tačku (po potrebi) i pokazuje temperaturu izmerenog rastvora. Primenjuju se u hidroponici, holtikulturi, ribarstvu, poljoprivredi, bazenima... Napravljeni od vodootpornog kućišta koje se može potopiti u vodu sve do displeja. ..
1,824 Din

Stanje: Nema Trenutno