FitoFert

FitoFert kristalna vodotopiva hraniva se odlikuju visokim stepenom čistoće, precizno definisanim formulama i apsolutnom rastvorljivošću u svim tipovima vode. Problemi prilikom rastvaranja kristalnih đubriva javljaju se upotrebom tvrdih i karbonatnih voda. FitoFert Kristal đubriva sadrže visoku dozu takozvane rezervne kiselosti koja služi za omekšavanje voda, mada kod voda ekstremno visoke tvrdoće za uspešno tretiranje i efikasno dejstvo đubriva i pesticida neophodno je dopunsko hemijsko omekšavanje.

Odaberite:

Prikaz: Lista / Tabela
Prikaži:
Poređaj po:
FitoFert AminoMax 80
FitoFert AminoMax 80 je vodotopivo đubrivo u prahu. Sadrži visok procenat L-amino kiselina koje pomažu biljkama da se izbore sa stresom usled visokih i niskih temperatura. Aminokiseline u FitoFert AminoMax-u napravljene su od materija biljnog porekla i dobijene su iz enzima hidrolizom. Efekti delovanja aminokiselina su višestruki. Ove kiseline potp..
528 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FItoFert pH Green 1kg
FitoFert pH Green 1kg je proizvod na bazi organskih kiselina. Namenjen je za tretiranje vode za zalivanje biljaka, kao i zemljišta sa visokom pH vrednošću. Velika količina karbonata u zemljištu dovodi do visoke pH vrednosti zemljišta, što blokira dostupnost hranljivih materija biljkama. Proizvod snižava pHi EC vrednost tvrdih voda za zalivanje, i p..
385 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Starter (10:40:10)
FitoFert starter (10:40:10) - đubrivo za ukorenjavanje FitoFert Kristal 10:40:10 +1MgO+ME је đubrivo sa visokim sadržajem fosfora. Namenjeno je za ishranu biljaka u ranoj fazi, u vreme formiranja korenovog sistema, ali se može uspešno koristiti za neutralizaciju deficita fosfora u zemljištu, za inteziviranje cvetanja i za ubrzavanje zrenja ..
198 Din

Stanje: Nema Trenutno
FitoFert Vegetativ (24:6:10)
FitoFert Kristal 24:6:10 +1MgO+ME je đubrivo sa viskom koncentracijom azota, pogodno za primenu kod biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intezivnog rasta. Takođe ga preporučujemo za folijarni tretman useva kukuruza prilikom herbicidnog tretiranja preparatima na bazi sulfonil uree. Ovim preparatom se u potpunosti neutrališe herbicidni ..
198 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Balans (20:20:20)
FitoFert Kristal 20:20:20+Me је мineralno đubrivo sa izbalansiranim odnosom nutrijenata.Pošto sadrži visok sadržaj primarnih hraniva, predstavlja idealno univerzalno rešenje za folijarni tretman većine biljaka. Pogodno je za uzgoj povrtarskih kultura od perioda ukorenjivanja pa do cvetanja kao i za prihranu voćaraskih i ratarskih useva u perio..
55 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert - Brzo Sazrevanje 2kg (4:10:40)
FitoFert za brzo sazrevanje plodova FitoFert Kristal 4:10:40+3MgO+ME namenjen je za brzo sazrevanje plodova (voća, povrća, i ratarskih kultura), kvalitetnu pigmentaciju plodova i sadržaj suve materije u plodovima. Prisutni fosfor ubrzava zrenje, dok visok sadržaj kalijuma garantuje kvalitetnu pigmentaciju i visok sadržaj šećera u ..
572 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Paradajz (12.5:6:31)
Ovo đubrivo se koristi za ishranu zasada paradajza na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim fenofazama rasta, od presađivanja pa sve do sazrevanja. U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja, preporučuju se i odgovarajuće ..
198 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Paprika (11:7:33)+4MgO+ME
FitoFert Kristal PEPPER 11:7:33+4MgO+ME je đubrivo za ishranu zasada paprike, na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim feno fazama rasta, nakon presađivanja pa sve do sazrevanja. U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja prepo..
198 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Cucurbitace (14:7:28)+3.5MgO+ME
FitoFert Kristal Cucurbitace 14:7:28+3.5MgO+ME je đubrivo za ishranu zasada krastavca, kornišona, lubenice, dinje i tikvice, na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Formulacija đubriva je u potpunosti prilagođena navedenim biljnim kulturama i pruža im optimalne količine hraniva tokom rasta, plodonošenja i sazrevanja. U zavisnosti od projektovano..
198 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Kristal Berry (14:8:30)+MgO+ME
Ovo kristalno vodotopivo đubrivo se koristi za ishranu zasada jadodičastog voća (jagoda, malina, kupina, i borovnica), kako na otvorenom  tako i u zaštićenom prostoru. Formulacija đubriva je u potpunosti prilagođena navedenim biljnim kulturama i pruža im optimalne količine hraniva tokom rasta, plodonošenja i sazrevanja. U zavisnosti od pl..
198 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert HumiStart Root (4:12:5)
FitoFert HumiStart Root 250 ml FitoFert HumiStart Root 250 ml (4:12:5) je organo-mineralno i biostimulativno đubrivo, u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem fosfora, huminskih, fulvo, i amino kiselina, oplemenjeno ekstraktom algi i mikroelementima. Preparat predstavlja idealno rešenje za proizvodnju rasada i rane faze razvoja bil..
330 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert HumiSuper Grow (10:5:10)
FitoFert HUMISUPER 10:5:10 je organo mineralno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem NPK, HUMINSKE, FULVINSKE kiseline i mikroelemenata. Preparat predstavlja idealno rešenje za folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na ..
165 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert AminoFlex 250ml
FitoFert AminoFlex je specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi slobodnih amino kiselina. Koristi se u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Amino kiseline sadržane u preparatu u..
286 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert BioFlex-L 1L
FitoFert BioFlex-L je folijarno đubrivo namenjeno za period početka vegetacije i formiranja plodova. Kod biljaka neutrališe različite vrste stresa kao što su mraz, suša, mehanička oštećenja, pesticidi i sl. Ovaj proizvod deluje kao aktivator biljnih hormona, što pozitivno utiče na prinos, veličinu i kvalitet plodova, ujednačenost, vek trajanja..
1,870 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert HumiFlex 1L
FitoFert HUMIFLEX je organski oplemenjivač zemljišta, na bazi huminskih kiselina, namenjen za zemljišta sa dugom eksploatacijom i visokom mineralizacijom (plastenici, staklenici) kao i za peskovita i glinovita zemljišta. Pozitivna svojstva huminskih kiselina su mnogobrojna. Stimulišu razvoj pozitivnih mikroorganizama u zemljištu. Povećavaju za..
352 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert BorMax 200g
FitoFert BOR MAX 20 je đubrivo u obliku vodotopivog praha namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Sadrži visoku koncentraciju bora 20%, u obliku lakopristupačnog boratnog anjona. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida,..
286 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert CombiVit 200 g
FitoFert CombiVit 20 je proizvod koji sadrži mikroelemente. Pogodan je u povrtarstvu, voćarstvu i ratarstvu. Sadrži veliku količinu mikroelemenata, te se preporučuje na zemljištima i supstratima kojima nedostaju mikroelementi i ima viška organske materije. Takođe se preporučuje kod zemljišta sa visokom koncentracijom azota, fosfora i pH vrednošću..
374 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Ferro Max11 200g
FitoFert FERRO MAX 11 je đubrivo na bazi helata gvožđa u obliku DTPA kompleksa. Predstavlja visokokoncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono se može primenjivati kod svih biiljnih kultura gde je moguće kontrolisati pH ..
550 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Cink Organo14 200g
FitoFert CINK ORGANO 14 je mikroelementarno đubrivo na bazi ЕDTA helatnog kompleksa. Nedostatak cinka se uglavnom manifestuje nekrozom na mlađem i starijem lišću. U slučajevima nedostatka cinka ćelije biljke za enzimske molekule vezuju druge metalne komponente, koje često mogu biti fitotoksične. Preparat se koristi preventivno ali se može prim..
407 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Calcium 30 Organo 200g
Fitofert Calcium Organo 30 je preparat u obliku vodotopivih kristala, sa maksimalnih 30% CaO. Namenjen je za folijarni tretman useva. Kalcijum je u potpunosti helatiziran i lako transportabilan kroz list do plodova, a iskorišćenje je potpuno. Ono što ga u potpunosti izdvaja od drugih preparata na bazi kalcijuma je potpuno odsustvo nitrata i hlorida..
286 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Calcium 15 250ml
FitoFert calcium 15 je tečna suspenzija kalcijuma u helatizoranim amino kiselinama. Sadrži 15% CaO maksimalno dostupnog biljkama. Primenjuje se u voćarstvu, za eliminisanje pega kod jabučastog voća, u povrtartsvu, za eliminisanje truljenja vrha ploda, kao i za dobijanje transpotabilnog ploda pogodnog za višestruku manipulaciju i dugo sladišten..
231 Din

Stanje: Isporuka u 24h
FitoFert Liquid (12:4:6)
Fitofert LIQUID 12:4:6 je tečno folijarno đubrivo na bazi makro i mikro elemenata, namenjeno prihrani bilja u vreme intezivnog rasta i formiranja plodova. Primenjuje se za prihranu u povrtarstvu, voćnjacima, vinogradima i ratarskim usevima. Uspešno stimuliše pravilno formiranje lisne mase kao i oformljavanje i rast plodova. Preparat je takođe ..
154 Din

Stanje: Isporuka u 24h
Pipeta po Paster-u 3 ml
Pipeta po Paster-u 3 ml je mala plastična pipeta graduisana sa dve strane na podeoke od po 0.5 ml. ..
12 Din

Stanje: Isporuka u 24h